Wprowadzenie do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia Biogazu Drukuj +

Zarząd TGE SA podjął decyzję o wprowadzeniu, z dniem 1 grudnia 2011 roku, do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia Biogazu. Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia Biogazu będą przedmiotem obrotu na Rynku Praw Majątkowych.

Zatwierdzone przez Zarząd TGE Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu i Kalendarz składania zleceń i notowań: Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu dostępne są na stronie internetowej http://www.tge.pl/pl/15/regulacje.Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies