Zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Drukuj +

W dniu 7 listopada 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych.

Wprowadzone zmiany są związane głównie:

  • ze zmianą zapisów odnośnie składania wniosków o przeprowadzenie aukcji;
  • z wydłużeniem czasu składania wniosku o anulowanie transakcji;
  • wprowadzeniem opłaty dla Praw Majątkowych dotyczących Biogazu Rolniczego.


W związku z powyższym zmianie ulegają również następujące dokumenty:

  1. Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną.
  2. Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną
  3. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
  4. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
  5. Szczegółowe zasady anulowania transakcji


Pozostałe Warunki Obrotu dla programu tygodniowych i miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną zostały uaktualnione jedynie o władze TGE S.A.

Powyższe dokumenty zawierające zmiany wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku i są dostępne na stronie internetowej http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies