Zmiany w regulacjach oraz kalendarze notowań na rok 2012 Drukuj +

Informujemy, że:

1.    Zarząd TGE SA podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym następujące instrumenty terminowe na energię elektryczną, dla których zgodnie z programem rozpoczęcie notowania nastąpi w 2012 roku: BASE, BASE5, OFFPEAK, PEAK5, PEAK7 o tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym terminie wykonania.

Kalendarze notowania i wykonania dla poszczególnych instrumentów są dostępne na stronie internetowej http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

2.    Zarząd TGE SA podjął decyzję o zmianie Załącznika nr 2 "Warunki rozliczania instrumentów terminowych na dostawę energii elektrycznej i sposób zabezpieczania zawieranych transakcji" w Warunkach obrotu dla instrumentów typu BASE i PEAK5  z dniem 21 grudnia 2011 roku
Warunki zawierające nowy załącznik znajduje się na stronie internetowej  http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

3.    Zarząd TGE S.A. zatwierdził zmiany w "Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego" związane z wprowadzeniem indeksu dla okresu offpeak (1-7 i 23-24 godzin doby) dla Rynku Dnia Następnego.
Dokument zawierający zmiany wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2011 roku i dostępny jest na stronie internetowej http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

4.    Zarząd TGE SA zatwierdził kalendarz składania zleceń i notowań dla następujących Praw majątkowych:
-    do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w OZE,
-    do Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji,
-    do Świadectw Pochodzenia Biogazu.

Kalendarz składania zleceń i notowań dla Praw majątkowych na rok 2012 dostępny jest na stronie internetowej http://www.tge.pl/pl/15/regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies