Okresowe obniżenie opłaty w przypadku anulowania transakcji. Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o obniżeniu wysokości opłaty dodatkowej, pobieranej od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji, poprzez obniżenie maksymalnej wysokości opłaty pobieranej z tego tytułu, w okresie od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w sposób następujący:

Opłata pobierana od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji: 1% wartości anulowanej transakcji, nie mniej niż 1.000 zł i nie więcej niż 50.000 zł

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies