Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - marzec 2012 Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną: 6,371 TWh – wzrost o 64,98% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 5,214 TWh – spadek o 37,12% m/m
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) – średnio 75,91%

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w marcu 2012 wyniósł 6,371 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 64,98% (3,861 TWh w lutym 2012).

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w marcu 2012 wyniósł 5,214 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 37,12% (8,291 TWh w lutym 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE spadł o 28,20%.

W marcu 2012 roku kolejny raz odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 75,91% (72,47% w lutym 2012) przy minimum 59,62% i maksimum 92,79%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W marcu 2012 obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,594 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 10,10%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 51 420 MWh przy minimum 44 769 MWh i maximum 58 794 MWh.

Miesięczny kurs BASE , liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 166,34 PLN/MWh (spadek m/m o 54,72 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8:00 do 22:00, wyniósł 178,49 PLN/MWh (spadek m/m o 64,49 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w marcu br. wyniósł średnio 11,60% (12,27% w lutym 2012) przy minimum 6,04% i maksimum 21,04%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2012 wyniósł 4,776 TWh (2,087 TWh w lutym 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 128,83% i spadek o 48,68% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 1 629 360 MWh (168 MW) – stanowi to 34,11% łącznego wolumenu na rynku RTT.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w marcu 2012 ukształtowała się na poziomie 212,29 PLN/MWh (spadek m/m o 1,88 PLN).

***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 r., od lutego 2012r jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma ponad 90 proc udziału w kapitale TGE.

TGE prowadzi Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych, który wraz z prowadzonym Rejestrem Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej, wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, jest istotnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z tych źródeł.

Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełdą towarową w regionie. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej w 2011 roku, wyniósł 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2010 rokiem, obrót wzrósł o 55%.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Czarnowska
Dyrektor Marketingu TGE S.A.
aczarnowska@tge.pl
tel. 600 409 800

Informacja prasowa

Przejdz do raportów miesięcznych

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies