Towarowa Giełda Energii SA. wprowadza nowe indeksy POLPX dla Rynku Dnia Następnego: POLPX spot base i POLPX spot peak. Drukuj +

TGE S.A. rozpoczęła publikację na stronie internetowej http://wyniki.tge.pl/wyniki/euroindex/spot/
nowych indeksów cenowych energii elektrycznej określanych wg. algorytmów stosowanych na europejskich giełdach energii, które będą mogły służyć do bezpośrednich porównań zachowań rynku polskiego i rynków europejskich.

Przesłanką do tego była potrzeba stworzenia indeksów odpowiadających indeksom publikowanym na innych giełdach. W szczególności istotnym jest, aby uczestnicy obrotu na TGE S.A. mieli możliwość bezpośrednich odniesień do rynków krajów sąsiednich, z którymi prowadzona jest wymiana energii realizowana w modelu market coupling na połączeniu kablowym SwePol Link ze Szwecją oraz klasyczne transakcje eksport/import w oparciu o aukcje trans-granicznych zdolności przesyłowych organizowane przez Operatorów Sieci Przesyłowych na połączeniach synchronicznych z Niemcami, Czechami i Słowacją. Wielkościami odniesienia do indeksów POLPX będą indeksy giełd EPEX SPOT i NORDPOOL SPOT.

Indeksy POLPX będą publikowane w EUR/MWh określone wg. kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego dla dnia zawarcia transakcji, który jest publikowany w dni robocze w godzinach 11:45-12:15 dla dni wolnych od pracy zostanie zastosowany kurs walutowy ustalony na  poprzedzający je dzień roboczy.


Definicje indeksów Rynku Dnia Następnego:
POLPX spot base (EUR/MWh): indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen z produktów godzinowych dla każdej godziny w okresie 0:00-24:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na polskim rynku energii dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN .

POLPX spot peak (EUR/MWh): indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen z produktów godzinowych dla każdej godziny w okresie 08:00-20:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na polskim rynku energii dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN .
Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies