Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - kwiecień 2012 r. Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną: 5,556 TWh
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 4,417 TWh
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) – średnio 80,01%

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w kwietniu  2012 wyniósł 5,556 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,78% (6,371 TWh w marcu 2012).

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w kwietniu 2012 wyniósł 4,417 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 15,28% (5,214 TWh w marcu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 80,42%.

W kwietniu 2012 roku kolejny raz odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 80,01% (75,91% w marcu 2012) przy minimum 64,27% i maksimum 109,35%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W kwietniu 2012 obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,593 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 0,05%. Licząc rok do roku spadek wyniósł 10,29%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 53 105 MWh przy minimum 41 195 MWh i maximum 63 489 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 165,05 PLN/MWh (spadek m/m o 1,29 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8:00 do 22:00, wyniósł 176,32 PLN/MWh (spadek m/m o 2,17 PLN).
 
Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w kwietniu br. wyniósł średnio 12,86% (11,60% w marcu 2012) przy minimum 5,33% i maksimum 25,28%.


Rynek Terminowy Towarowy (RTT)
Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu 2012 wyniósł 3,963 TWh (4,776 TWh w marcu 2012). Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 17,02% i spadek o 66,10% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 2 373 960 MWh (271 MW) – stanowi to 59,90% łącznego wolumenu na rynku RTT.
Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w kwietniu 2012 ukształtowała się na poziomie 211,00 PLN/MWh (spadek m/m o 1,29 PLN).

***

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 r., od lutego 2012r jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma ponad 90 proc udziału w kapitale TGE.

TGE prowadzi Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych, który wraz z prowadzonym Rejestrem Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej, wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, jest istotnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z tych źródeł.

Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełdą towarową w regionie. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej w 2011 roku, wyniósł 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2010 rokiem, obrót wzrósł o 55%.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Czarnowska
Dyrektor Marketingu TGE S.A.
aczarnowska@tge.pl
tel. 600 409 800

Do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies