Anulowanie transakcji nr 2393-1632 oraz nr 2393-1633 dla instrumentu RDN6_26-05-2012_H24 Drukuj +

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA i Szczegółowymi zasadami anulowania transakcji, na podstawie uchwały Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 25.05.2012 zostały anulowane transakcje nr 2393-1632, 2393-1633 dla instrumentu RDN6_26-05-2012_H24.


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies