Wycofanie z obrotu na RDN instrumentu blokowego MOR_DD-MM-RRRR Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 101 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zatwierdził zmiany w "Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego".

Powyższe zmiany związane są z wykluczeniem z obrotu instrumentu blokowego MOR_DD-MM-RRRR oraz zmianą definicji indeksów OFFIRDN oraz IRDN 23.7 spowodowaną potrzebą doprecyzowania liczby godzin w wykonaniu w dobach zmiany czasu.


Zmiany wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2012 roku.


pdfUchwała

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies