Zmiany w Zarządzie Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +

  • 5 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Towarowa Giełda Energii S.A. odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Grzegorza Onichimowskiego
  • Na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Rada Nadzorcza powołała z dniem dzisiejszym Ireneusza Łazora, dotychczasowego Prezesa Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Ireneusz Łazor - od 1991 roku związany z rynkiem kapitałowym w bankach PKO BP i Pekao S.A. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesaTowarowej Giełdy Energii S.A.

Jest absolwentem  Politechniki Krakowskiej. Ukończył również Studia Bankowości Inwestycyjnej na Guildhall University w Londynie, a także  Podyplomowe Studia Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dyrektorów Finansowych Makler papierów wartościowych.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies