Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - czerwiec 2012 r. Drukuj +

 

  • Łączny obrót energią elektryczną: 7,064 TWh - spadek o 20,56% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 6,071 TWh - wzrost o 58,08% r/r
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) - średnio 84,35%

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w czerwcu 2012 wyniósł 7,064 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 20,56% (8,893 TWh w maju 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE spadły o 47,05%.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w czerwcu 2012 wyniósł 6,071 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 9,79% (5,230 TWh w maju 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 58,08%.

W czerwcu 2012 roku kolejny raz odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 84,35% (81,68% w maju 2012) przy minimum 66,71% i maksimum 106,68%.
 

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W czerwcu 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,555 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 2,52% (1,595 TWh w maju 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 8,21%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 51 839 MWh przy minimum 34 365 MWh i maksimum 70 608 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 179,78 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,28 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8:00 do 22:00, wyniósł 190,75 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,21 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w czerwcu br. wyniósł średnio 13,10% (12,91% w maju 2012) przy minimum 6% i maksimum 29,85%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu 2012 wyniósł 5,507 TWh (7,296 TWh w maju 2012). Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 24,52% i spadek o 52,72% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 3 206 160 MWh (366 MW) - stanowi to 58,22% łącznego wolumenu na rynku RTT.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w czerwcu 2012 ukształtowała się na poziomie 201,48 PLN/MWh (spadek m/m o 4,86 PLN).


 
***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma ponad 90 proc. udział w kapitale TGE.

TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych, który wraz z prowadzonym Rejestrem Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych jest istotnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z tych źródeł.

Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej w 2011 roku wyniósł 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2010 rokiem obrót wzrósł o 55%.


Kontakt dla mediów:

Agnieszka Czarnowska
Dyrektor Marketingu TGE S.A.
aczarnowska@tge.pl
tel. 600 409 800    

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies