Zmiany w warunkach obrotu dla poszczególnych programów instrumentów terminowych na energię elektryczną Drukuj +

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2012 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A działając na podstawie § 101 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. wprowadził zmiany w następujących warunkach obrotu na RTT:

 • Warunków obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 • Warunków obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 • Warunków obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 • Warunków obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 • Warunków obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 0:00 do 7:00 i od 22:00 do 24:00 w dni robocze oraz od 0:00 do 24:00 w dni wolne od pracy
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 0:00 do 7:00 i od 22:00 do 24:00 w dni robocze oraz od 0:00 do 24:00 w dni wolne od pracy
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 0:00 do 7:00 i od 22:00 do 24:00 w dni robocze oraz od 0:00 do 24:00 w dni wolne od pracy
 • Warunków obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 0:00 do 7:00 i od 22:00 do 24:00 w dni robocze oraz od 0:00 do 24:00 w dni wolne od pracy


Wprowadzone zmiany mają na celu:

 • wykazanie zmiany osób działających w imieniu TGE SA oraz IRGIT SA,
 • określenie zasad zawierania transakcji pozasesyjnych na Rynku Terminowym Towarowym oraz
 • wprowadzenie szczegółowego opisu zleceń z warunkiem aktywacji (Stop Loss) i operacji na zleceniach rynkowych i lokalnych.


Zmiany wchodzą w życie od 20 sierpnia 2012 r.

Teksty jednolite wspomnianych regulacji, które uwzględniają dokonane zmiany można znaleźć w zakładce O giełdzie > Regulacje lub klikając na poniższy link:

http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

(kolor czerwony)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies