Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - lipiec 2012 r. Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną: 9,501 TWh – wzrost o 34,49% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 3,493 TWh – wzrost o 13,07% r/r

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w lipcu 2012 wyniósł 9,501 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 34,49% (7,064 TWh w czerwcu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE wzrosły o 3,92%.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w lipcu 2012 wyniósł 3,493 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 42,47% (6,071 TWh w czerwcu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 13,07%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)
W lipcu 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,397 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 10,17% (1,555 TWh w czerwcu 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 12,10%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 45 067 MWh przy minimum 31 704 MWh i maksimum 57 529 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 178.20 PLN/MWh (spadek m/m o 1,58 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 188,29 PLN/MWh (spadek m/m o 2,46 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)
Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2012 wyniósł 8,102 TWh (5,507 TWh w czerwcu 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 47,12% i wzrost o 7,28% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 4 861 800 MWh (555 MW) – stanowi to 60,01% łącznego wolumenu na rynku RTT.
Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w lipcu 2012 ukształtowała się na poziomie 199,56 PLN/MWh (spadek m/m o 1,92 PLN).

Do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies