Współpraca pomiędzy GPW, PSE Operator oraz TGE Drukuj +

GPW, PSE Operator oraz TGE podjęły współpracę w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce

 

  • GPW, PSE Operator oraz TGE podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój efektywnego rynku energii elektrycznej w Polsce oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie budowy jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej
  • Podjęta współpraca przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, płynności i transparentności krajowego rynku energii elektrycznej


27 sierpnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii w Polsce i wspólnego działania na arenie międzynarodowej w zakresie budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej.

Celem współpracy jest wypracowanie i wdrożenie optymalnych rozwiązań w ramach mechanizmów rynkowych dla rynku energii elektrycznej w Polsce, a także podjęcie wspólnych działań na arenie międzynarodowej w zakresie zintegrowania krajowego rynku energii elektrycznej z rynkiem europejskim w ramach budowy docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie.

Komunikat prasowy (pdf)


*   *   *

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

PSE Operator S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć – 220 kV i 400 kV - przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a także przy zastosowaniu obiektywnych i transparentnych zasad zapewniających równe traktowanie stron oraz przy należytym poszanowaniu środowiska naturalnego. Zadaniem Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. W tym celu Spółka prowadzi działania służące odpowiedniej eksploatacji istniejącej infrastruktury sieciowej oraz intensyfikuje wdrażanie projektów inwestycyjnych dla harmonijnej jej rozbudowy. Więcej informacji na stronie: www.pse-operator.pl.

Towarowa Giełda Energii S.A.
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE prowadzi obrót energią elektryczną, rynek praw majątkowych i rejestr praw świadectw pochodzenia energii, a także będzie prowadzić giełdowy obrót gazem. Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies