Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - sierpień 2012 r. Drukuj +

 

  • Łączny obrót energią elektryczną: 10,838 TWh - wzrost o 14,07% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 3,433 TWh - spadek o 34,63% r/r

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w sierpniu 2012 wyniósł 10,838 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 14,07% (9,501 TWh w lipcu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE wzrosły o 5%.


Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w sierpniu 2012 wyniósł 3,433 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 1,72% (3,493 TWh w lipcu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE spadł o 34,63%.


Rynek Dnia Następnego (RDN)

W sierpniu 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,447 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły  o 3,57% (1,397 TWh w lipcu 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 15,95%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 46 677 MWh przy minimum 25 946 MWh i maksimum 60 874 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 185.66 PLN/MWh (wzrost m/m o 7,46 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 194,24 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,95 PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2012 wyniósł 9,388 TWh (8,102 TWh w lipcu 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 15,87% i wzrost o 9,17% licząc rok do roku.


Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 5 711 520 MWh (652 MW) - stanowi to 60,84% łącznego wolumenu na rynku RTT.


Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w sierpniu 2012 ukształtowała się na poziomie 195,89 PLN/MWh (spadek m/m o 3,67 PLN).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies