Zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. - gaz ziemny Drukuj +

W dniu 4 września 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., o zapisy niezbędne do wykonywania transakcji zawartych na giełdzie, których przedmiotem będzie gaz ziemny. Powyższy dokument wchodzi w życie z dniem 27 września 2012 r. i jest dostępny w zakładce O giełdzie http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies