Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - wrzesień 2012 r. Informacja prasowa Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną: 12,224 TWh – wzrost o 12,80% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 4,681 TWh – wzrost o 36,37% r/r

 

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. we wrześniu 2012 wyniósł 12,224 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,80% (10,838 TWh w sierpniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE spadły o 1,91%.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych we wrześniu 2012 wyniósł 4,681 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 36,37% (3,433 TWh w sierpniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 6,69%.

We wrześniu 2012 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło  410 290 MWh. Średni dzienny wolumen  zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą we wrześniu 2012 wynióśł 288 872 MWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 5,4% ( 273 267 MWh w sierpniu 2012) przy minimum 242 664 MWh i maksimum 315 345 MWh.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

We wrześniu 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,306 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 9,78% (1,447 TWh w sierpniu 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 18,76%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 43 517 MWh przy minimum 28 104 MWh i maksimum 54 566 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 185,55 PLN/MWh (spadek m/m o 0,11 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 196,33 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,09 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym we wrześniu 2012 wyniósł 10,917 TWh (9,388 TWh w sierpniu 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 16,28% i wzrost o 0,58% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 8 269 440 MWh (994 MW) – stanowi to 75,75% łącznego wolumenu na rynku RTT.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 we wrześniu 2012 ukształtowała się na poziomie 189,95 PLN/MWh (spadek m/m o 5,94 PLN).  

***

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań  w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE. TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Dnia Bieżącego oraz Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarowa w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot, mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol. Obrót na wszystkich rynkach Giełdy dedykowanych energii elektrycznej w I półroczu 2012 r. wyniósł 34 919 250 TWh.

Komunikat prasowy (pdf)

 

Kontakt dla mediów:

Karolina Wilczek kwilczek@tge.pl

kom: +48 795 520 927

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies