Nowy wzór Wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. ("TGE") informuje, że w związku z udzieleniem zgody na dokonanie zmian w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zapisów niezbędnych do wykonywania transakcji zawartych na TGE, których przedmiotem będzie gaz ziemny, został zatwierdzony przez Zarząd TGE nowy wzór Wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Wniosek”), zgodnie § 20 ust. 2 Regulaminu. Nowy wzór Wniosku obowiązuje od dnia 15 października 2012 r. i jest dostępny pod adresem http://www.tge.pl/pl/72/wnioski-i-formularze

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies