Obniżenie opłaty członkowskiej za uczestnictwo na RDNiBg oraz opłaty transakcyjnej na RDNiBg oraz na RTT dla instrumentów gazowych Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin Giełdy”), postanawia obniżyć wysokość opłaty rocznej za uczestnictwo na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu („RDNiBg”) oraz opłat transakcyjnych z tytułu usługi giełdowej na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu oraz Rynku Terminowym Towarowym („RTT”), określonych w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy, w okresie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w sposób następujący:

 1. Opłaty stałe
  • Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiBg -  wariant I 0 PLN
  • Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiBg -  wariant II 0 PLN
 2. Opłaty transakcyjne - RDNiBg
  • Usługa giełdowa– transakcje sesyjne (wariant I) 0,03 PLN / 1 MWh
  • Usługa giełdowa– transakcje sesyjne blokowe (wariant I) 0,03 PLN / 1 MWh
  • Usługa giełdowa– transakcje sesyjne (wariant II) 0,03 PLN / 1 MWh
  • Usługa giełdowa– transakcje sesyjne blokowe (wariant II) 0,03 PLN / 1 MWh
 3. Opłaty transakcyjne - RTT
  • Usługa giełdowa dla instrumentów terminowych na gaz  0,02 PLN / 1 MWh
  • Usługa giełdowa dla instrumentów terminowych na gaz w trybie aukcyjnym 0,02 PLN / 1 MWh

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies