Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - październik 2012 r. Drukuj +


•    Łączny obrót energią elektryczną: 15,312 TWh – wzrost o 25,27% m/m
•   Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 4,939 TWh – wzrost o 50,54% r/r


Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w październiku 2012 wyniósł 15,312 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 25,27% (12,224 TWh we wrześniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE wzrosły o 73,74%.


Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w październiku 2012 wyniósł 4,939 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 5,51% (4,681 TWh we wrześniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 50,54%.


W październiku 2012 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło  440 006 MWh. Średni dzienny wolumen  zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w październiku 2012 wynióśł 311 350 MWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 7,8% ( 288 872 MWh we wrześniu 2012) przy minimum 269 216 MWh i maksimum 338 610 MWh.


Rynek Dnia Następnego (RDN)

W październiku 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,681 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 28,76% (1,306 TWh  we wrześniu 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 14,93%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 54 224 MWh przy minimum 44 625 MWh i maksimum 69 915 MWh.


Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 177,00 PLN/MWh (spadek m/m o 8,55 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 190,62 PLN/MWh (spadek m/m o 5,71 PLN).
 
Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w październiku 2012 wyniósł 13,627 TWh (10,917 TWh we wrześniu 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 24,83% i wzrost o 85,78% licząc rok do roku.


Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 5 287 400 MWh (615 MW) – stanowi to 39,53% łącznego wolumenu na rynku RTT.


Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w październiku 2012 ukształtowała się na poziomie 181,71 PLN/MWh (spadek m/m o 8,24 PLN)

Komunikat prasowy (pdf)

                                                                      ***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań  w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE.


TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Dnia Bieżącego oraz Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarowa w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot, mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol.
Obrót na wszystkich rynkach Giełdy dedykowanych energii elektrycznej w I półroczu 2012 r. wyniósł 34 919 250 TWh.

Kontakt dla mediów:
Karolina Wilczek
kwilczek@tge.pl
kom: +48 795 520 927

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies