Marzec 2017 Drukuj +

21-03-17 Zmiana czasu zimowego na czas letni

W związku ze zmianą czasu zimowego na czas letni Towarowa Giełda Energii SA informuje:

• na rynkach z dostawą energii elektrycznej zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 26-03-2017 oraz w weekendzie 12-2017
• na rynkach z dostawą gazu zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 25-03-2017 (tzn. z dostawą od 6:00 w dniu 25-03-2017 do 6:00 26-03-2017) oraz weekendzie 12-2017

więcej

20-03-17 Towarowa Giełda Energii ogłasza trzecią edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    20 marca br. startuje trzecia edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy podejmujących tematykę konkurencji na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Partner strategiczny), PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

więcej

17-03-17 Okres promocyjny w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 marca 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia do dnia 31.12.2017.

więcej

17-03-17 Okres promocyjny w Rejestrze Świadectw Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 marca 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu zwolnienia z opłat za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz  zwolnienia z opłat za wystawienie praw majątkowych.

więcej

17-03-17 Informacje na temat nowych białych certyfikatów

Uprzejmie informujemy, że informacje na temat białych certyfikatów wynikających z nowej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku można znaleźć w poniższym załączniku:

więcej

16-03-17 Zmiany w Radzie Nadzorczej TGE S.A.

GPW S.A. w dniu 16 marca 2017 r. zgodnie ze Statutem Towarowej Giełdy Energii S.A. odwołała Panią prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską ze składu Rady Nadzorczej TGE S.A.

więcej

09-03-17 Towarzystwo Obrotu Energią i Towarowa Giełda Energii w dn. 8 marca 2017 r. wspólnie zorganizowali debatę nt. Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce.

Towarzystwo Obrotu Energią i Towarowa Giełda Energii w dn. 8 marca 2017 r. wspólnie zorganizowali debatę nt. Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce.

więcej

03-03-17 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w lutym 2017 r.

•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym 2017 roku wyniósł 10 160 607 MWh, wzrastając łącznie na rynkach spot i terminowym o 18,0 proc. r/r.
•    W lutym 2017 roku giełda odnotowała niższe obroty energią elektryczną – o 17,1 proc. w skali miesięcznej oraz 42,4 proc. w porównaniu do zeszłego roku.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies