Marzec 2019 Drukuj +

29-03-19 Zawieszenie opłat giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 61 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin Giełdy”), postanawia zawiesić opłatę roczną za członkostwo na RIF oraz opłatę roczną za korzystanie z systemów informatycznych giełdy określone w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy, do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

więcej

22-03-19 Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych....

  • Pierwszy dzień wiosny zbiegł się ze świętem rynku giełdowego. 21 marca br. Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uhonorowały branżę energetyczną.
  • Po raz dziewiąty Giełda wyróżniła najaktywniejsze podmioty oraz maklerów działających na parkiecie TGE, natomiast Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wręczyła doroczne „Rozrachunki“.
więcej

20-03-19 Przerwa techniczna RŚP

Z powodu prac administracyjnych w dniu dzisiejszym (20.03.2019) w godzinach 15:40 – 18:00 dostęp do Rejestru Świadectw Pochodzenia będzie niemożliwy.
Z góry przepraszamy za związane z tym niedogodności.

15-03-19 Zmiana czasu zimowego na czas letni

W związku ze zmianą czasu zimowego na czas letni Towarowa Giełda Energii SA informuje:

  • na rynkach z dostawą energii elektrycznej zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 31-03-2019 oraz w weekendzie 13-2019,
  • na rynkach z dostawą gazu zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 30-03-2019 (tzn. z dostawą od 6:00 w dniu 30-03-2019 do 6:00 31-03-2019) oraz weekendzie 13-2019.
więcej

06-03-19 Podsumowanie działalności TGE w lutym 2019 r. Znaczny wzrost obrotów energią elektryczną

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej niż w lutym roku ubiegłego.
  • W lutym br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.
więcej

05-03-19 Rusza V edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    5 marca br. startuje piąta już edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, którego niezmiennym celem jest rozwijanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynków energii oraz wyróżnienie dziennikarzy konsekwentnie edukujących społeczeństwo w tym obszarze.
•    Patronat Honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
•    Partnerami Konkursu zostały następujące instytucje: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies