W sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym instrumentów terminowych towarowych na gaz Drukuj +

 

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 85 ust. 1 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dopuscił dziś do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym następujące instrumenty terminowe towarowe rozliczane przez dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, zwane dalej „instrumentami terminowymi towarowymi na gaz”:


1)    instrumenty terminowe towarowe na gaz o miesięcznym terminie wykonania, zgodne ze standardem instrumentu typu „GAS_BASE_M” określonym w „Warunkach obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz”, 
2)    instrumenty terminowe towarowe na gaz o kwartalnym terminie wykonania, zgodne ze standardem instrumentu typu „GAS_BASE_Q” określonym w „Warunkach obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na gaz”,
3)    instrumenty terminowe towarowe na gaz o rocznym terminie wykonania    zgodne ze standardem instrumentu typu „GAS_BASE_Y” określonym w „Warunkach obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz”

Warunki obrotu dla wymienionych instrumentów towarowych na gaz wraz z „Kalendarzem notowań instrumentów terminowych towarowych na gaz i wykonania umów dla kontraktów terminowych na gaz na rok 2012 i 2013” wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2012 i są dostępne na http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies