Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - listopad 2012 r. Drukuj +

 

  •  Łączny obrót energią elektryczną: 22,276 TWh – wzrost o 45,48% m/m
  •  Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 3,948 TWh – wzrost o 47,65% r/r

 

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w listopadzie 2012 wyniósł 22,276 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 45,48% (15,312 TWh w październiku 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE wzrosły o 43,97%.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w listopadzie 2012 wyniósł 3,948 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 20,05% (4,939 TWh w październiku 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 47,65%.

W listopadzie 2012 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 458 269 MWh. Średni dzienny wolumen  zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w listopadzie 2012 wynióśł 321 905 MWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,28% (311 350 MWh w październiku 2012) przy minimum 280 491 MWh i maksimum 341 590 MWh.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W listopadzie 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,686 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 0,30% (1,681 TWh w październiku 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 4,78%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 56 197 MWh przy minimum 48 142 MWh i maksimum 62 870 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 174,83 PLN/MWh (spadek m/m o 2,17 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 192,26 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,64 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w listopadzie 2012 wyniósł 20,588 TWh (13,627 TWh w październiku 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 51,08% i wzrost o 50,31% licząc rok do roku. Obrót na RTT w listopadzie jest najwyższy od początku 2011 roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 13 604 280 MWh (1553 MW) – stanowi to 66,08% łącznego wolumenu na rynku RTT.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w listopadzie 2012 ukształtowała się na poziomie 174,74PLN/MWh (spadek m/m o 6,97 PLN).Komunikat prasowy (pdf)                                       


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies