Anulowanie transakcji nr 2652-1813 dla instrumentu PEAK5_M-03-13. Drukuj +

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA i Szczegółowymi zasadami anulowania transakcji, na podstawie uchwały Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 08.02.2012 została anulowana transakcja nr  2652-1813 dla instrumentu PEAK5_M-03-13.

 Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies