Rekordowy styczeń 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii -podsumowanie obrotów energią elektryczną Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną: 9,234 TWh – wzrost o 191% r/r
  • Rynek Terminowy Towarowy (RTT) - najwyższy styczniowy obrót w historii TGE - 7,281 TWh, w porównaniu do stycznia 2012 roku wolumen obrotu wzrósł o 356 %.
  • Rynek Dnia Następnego (RDN) - największy miesięczny wolumen od początku istnienia tego rynku - 1,951 TWh, ponad 24% wzrost r/r


Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE, wyniósł w styczniu br. 9,234 TWh. Stanowi to wzrost o 191 % licząc rok do roku.
„Tak wysoka płynność to efekt wielu czynników, począwszy od dojrzałości hurtowego rynku energii w Polsce po poziom cen – dziś za 1 MWh energii płacimy o ok. 50 zł mniej niż rok temu. Z tego powodu odbiorcy przemysłowi kontraktują w długim horyzoncie - aż 55% obrotów w styczniu 2013 r. na Rynku Terminowym Towarowym było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym.”– powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.


Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w styczniu 2013 wyniósł 3,365 TWh i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 28% (4,676 TWh w styczniu 2012).


W styczniu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 476 592 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w styczniu 2013 wynióśł 279 680 MWh.


Rynek Dnia Następnego (RDN) - najwyższy miesięczny obrót w historii RDN na TGE

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w styczniu 2013 r. 1,951 TWh, osiągając ponad 24% wzrost licząc rok do roku. Wolumen ten jest największym miesięcznym wolumenem od początku istnienia RDN.
Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 62 947 MWh, przy minimum 49 064 MWh i maximum 78 481 MWh.
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 171,81 PLN/MWh (wzrost m/m o 9,14 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 186,98 PLN/MWh (spadek m/m o 5,28 PLN).

 
Rynek Terminowy Towarowy (RTT)- najwyższy styczniowy obrót w historii TGE


Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2013 roku wyniósł 7,281 TWh. W porównaniu do stycznia 2012 roku, wolumen obrotu na RTT wzrósł o 356 %.
Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE rozpoczęli już kontraktację na rok następny. Większość – bo aż 55% obrotów w styczniu 2013 r. - było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w styczniu 2013 r. wyniósł 3 959 520 MWh. Średnio ważona wolumenen cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 167,15 PLN.

Komunikat prasowy (pdf)


***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.
Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł w 2012 roku 131,997 TWh. Stanowi to szacunkowo 82,57%  wytworzonej energii w Polsce i ponad 84,06% jej łącznego zużycia.


Więcej informacji na stronie: www.tge.pl


Kontakt dla mediów:


Towarowa Giełda Energii SA
press@tge.pl
tel: 22 341 977, 600 409 881

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies