Decyzja w sprawie przesunięcia sesji na następny dzień roboczy (RPM) Drukuj +


W dniu obrotu 13 marca 2013 r. sesja akceptacji zleceń pozasesyjnych rozliczanych przez Giełdę na Rynku Praw Majątkowych dla instrumentów: PMOZE; PMOZE_A; PMGM; PMEC; PMMET; PMBG; PMEC-2013; PMGM-2013; PMMET-2013 zostaje odwołana. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. według następującego harmonogramu:


Godziny Faza notowań
9:30 w Dniu Obrotu

 

Wprowadzenie aktualnej liczby Praw Majątkowych i aktualnych kwot zabezpieczeń

 

Od 14:30 w Dniu Obrotu do 14:45 w Dniu Obrotu

 I faza przed akceptacją zleceń

Wprowadzanie zleceń i potwierdzanie transakcji pozasesyjnych; niepotwierdzone zlecenia można usuwać i modyfikować; zlecenia nie są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Praw Majątkowych w Rejestrze.

Od 14:45 w Dniu Obrotu

II faza akceptacji zleceń

Weryfikacja wprowadzonych i potwierdzonych zleceń dotyczących transakcji pozasesyjnych zewzględu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Praw Majątkowych w Rejestrze. Akceptacja zleceń. Zlecenia są usuwane, jeżeli strona kupująca nie posiada odpowiedniej kwoty zabezpieczenia lub strona sprzedająca nie posiada odpowiedniej liczby Praw Majątkowych.  O kolejności akceptacji zleceń i transakcji pozasesyjnych decyduje czas potwierdzenia transakcji przez kupującego. W pierwszej kolejności będą akceptowane zlecenia i transakcje najwcześniej potwierdzone przez drugą stronę.

 

 

15:15 – 15:30 w Dniu Obrotu Podawanie wyników notowań na niepublicznej stronie internetowej
Do 15:45 w Dniu Obrotu Opublikowanie wyników notowań na publicznej stronie internetowej


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies