Rynek energii elektrycznej – podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r. na TGE Drukuj +

 

  • Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale 2013 r. wyniósł 35,519 TWh - wzrost o 165 proc r/r, co stanowi szacunkowo 85,42 proc. jej łącznego zużycia.
  • Z kolei w marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej osiągnął wartość 12,496 TWh – wzrost o 96,16 proc. r/r. i stanowi szacunkowo 89,30 proc. jej łącznego zużycia w tym okresie.


Wolumen obrotu na Rynku Praw Majątkowych w pierwszym kwartale br. wyniósł 23,699 TWh - wzrost o 31 proc r/r. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na RPM w marcu 2013 r. wyniósł 5,055 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 66,91 proc. (15,278 TWh w lutym 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o ok. 3 proc. (5,214 TWh w marcu 2012).

W marcu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 475 309 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w marcu 2013 wynióśł 277 162 MWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4,56 proc. (290 400 MWh w lutym 2013) przy minimum 222 238 MWh i maksimum 315 143 MWh.


Rynek Dnia Następnego (RDN) dla energii elektrycznej

W pierwszym kwartale na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 5,631 TWh co oznacza wzrost 13,9 proc r/r (4,944 TWh w I kw. 2012).

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w marcu 2013 r. - 2,025 TWh, co oznacza wzrost o ok. 27 proc. licząc rok do roku, tym samym dając najwyższy wolumen w historii RDN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 22,88 proc. (1,594 TWh w lutym 2013).

Średni dzienny obrót w marcu br. ukształtował się na poziomie 65 314 MWh, przy minimum 53 278 MWh i maximum 82 852 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 153,69 PLN/MWh (spadek m/m o 7,91 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 167,32 PLN/MWh (spadek m/m o 6,00PLN).Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

W pierwszym kwartale 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 29,888 TWh, co oznacza wzrost o 253 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego (8,461 TWh).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2013 roku wyniósł 10,468 TWh, co oznacza wzrost o 119,17 proc. licząc rok do roku, dając tym samym najwyższy marcowy obrót w historii TGE.

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość – bo aż 64 proc. obrotów w marcu 2013 r. - było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w marcu 2013 r. wyniósł 6 675 120 MWh. Średnia ważona wolumenen cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 161,75 PLN/MWh (spadek o 1,78 PLN m/m).
 
Ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE są najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 20 marca 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 490 560 MWh, wyniósł 160,85 zł/MWh

Informacja prasowa (pdf) 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies