Zmiany „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ” Drukuj +


Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstwawie Uchwały Nr 87/25/13 z dnia 18 kwietnia 2013r. wprowadził  zmiany do „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ”

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 13 maja 2013r. i są dostępne pod linkiem http://www.tge.pl/fm/upload/RSP---dokumenty/2013/szoir_dla_PM_do_P_KOGEN_130513.pdf

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies