Instrumenty przejściowe obejmujące prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji Drukuj +

Towarowa Giełda Energii od 13 maja br. rozpocznie notowania dodatkowych instrumentów przejściowych obejmujących prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji.
Wprowadzenie nowych instrumentów na Rynku Praw Majątkowych związane jest z ustaniem - z dniem 31 marca 2013 r. - obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia tzw. „czerwonych” i „żółtych” certyfikatów.

Urząd Regulacji Energetyki nadal będzie wystawiać żółte i czerwone certyfikaty, które zarejestrowane zostaną jako instrumenty przejściowe na TGE w celu odróżnienia ich od dotychczas obowiązujących, ponieważ system wsparcia może być przywrócony w nowych uregulowaniach prawnych.

Instrumenty przejściowe pod nazwami odpowiednio: PMEC-2013_P, PMGM-2013_P i PMMET-2013_P będą dotyczyć energii elektrycznej wyprodukowanej od 1 stycznia 2013 r. i będą funkcjonować obok podstawowych, dotychczasowych instrumentów PMEC, PMGM i PMMET (produkcja energii elektrycznej do 31 grudnia 2012 r.).

Jeżeli w przyszłości zostaną wprowadzone nowe przepisy, które otworzą drogę do dalszego obowiązywania systemu wsparcia produkcji energii w kogeneracji, TGE przeprowadzi asymilację instrumentów podstawowych i przejściowych.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies