Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na TGE w kwietniu 2013 r. Drukuj +

 Informacja prasowa

 

  • Łączny obrót energią elektryczną w kwietniu br.: 17,060 TWh – wzrost o 207,01 proc. r/r
  • Rynek Terminowy Towarowy (RTT) - 15,192 TWh, - wzrost o 283,31 proc. r/r i o 45,12 proc. m/m. Rynek Dnia Następnego (RDN) - 1,863 TWh, obrót był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 16,96 proc. i niższy od poprzedniego miesiąca o 7,97 proc
  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji od 1 stycznia do 30 kwietnia br. na rynku gazu wyniósł 303 152 MWh, w tym w kwietniu 111 408 MWh, z czego na rynku spot (RDNg) - 57 096 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 54 312 MWh.
  • Łącznie od początku roku na rynku gazu zawarto 199 transakcji, w tym w kwietniu 67, na RDNg - 57, a 10 na RTTg.Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł w kwietniu br. 17,060 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 36,52 proc. (12,497 TWh w marcu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 207,01 proc.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w kwietniu 2013 r. wyniósł 1,338 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 73,62 proc. (5,055 TWh w marcu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 73,11 proc. (4,959 TWh w kwietniu 2012).

Spadek obrotów na RPM w kwietniu 2013 r. związany jest z wygaśnięciem systemu wsparcia dla świadectw pochodzenia PMEC (czerwonych) i PMGM (żółtych) oraz z zakończeniem obowiązku umarzania świadectw pochodzenia za rok 2012 do dn. 31 marca br.

W kwietniu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 421 848 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w kwietniu 2013 wyniósł 281 491  MWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 1,56 proc. (277 162 MWh w marcu 2013) przy minimum 219 179 MWh i maksimum 317 885 MWh
 
Energia elektryczna


Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w kwietniu 2013 r. 1,863 TWh, co oznacza wzrost o ok. 17 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 7,97 proc. (2,024 TWh w marcu 2013 -najwyższy w historii TGE).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 62 109 MWh, przy minimum 45 083 MWh i maximum 84 654 MWh.
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 153,02 PLN/MWh (spadek m/m o 0,67 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 164,37 PLN/MWh (spadek m/m o 2,95 PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu 2013 roku wyniósł 15,192 TWh, co oznacza wzrost o 283,31 proc. licząc rok do roku, dając tym samym najwyższy kwietniowy obrót w historii TGE. Wolumen na RTT w kwietniu 2013 był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 45,12proc. (10,468 TWh w marcu 2013).

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość – bo aż ok 74 proc. obrotów w kwietniu 2013 r. - było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w kwietniu 2013 r. wyniósł 11 221 560 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 158,66 PLN/MWh (spadek o 3,09 PLN m/m).

Ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE są najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 26 kwietnia 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 560 640 MWh, wyniósł 154,88 zł/MWhGaz ziemny

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji od 1 stycznia do 30 kwietnia br. na rynku gazu wyniósł 303 152 MWh, w tym w kwietniu 111 408 MWh, z czego na rynku spot (RDNg) - 57 096 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 54 312 MWh.
  • Łącznie od początku roku zawarto 199 transakcji, w tym w kwietniu 67, na RDNg - 57, a 10 na RTTg.Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w kwietniu  2013 r. 57 096 MWh.
W kwietniu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 57 096 MWh (w marcu br. 59 287 MWh). Na RDNg zawarto 57 transakcji. Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w kwietniu wyniósł 116,97 PLN/MWh (spadek m/m o 3,49 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu 2013 roku wyniósł 54 312 MWh.
W kwietniu br. obroty błękitnym paliwem na RTTg ukształtowały się na poziomie 54 312 MWh (w marcu br. 59 287 MWh). Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla wszystkich transakcji w kwietniu wyniosła 116,59 PLN/MWh (spadek m/m o 0,56 PLN).

 
Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies