Towarowa Giełda Energii nagrodzona za aktywne promowanie konkurencyjnego rynku gazu w Polsce Drukuj +


Informacja prasowa

Podczas XVII Konferencji EuroPower, której towarzyszy Wielka Gala Liderów Świata Energii, Towarowa Giełda Energii otrzymała Nagrodę Specjalną za aktywne promowanie konkurencyjnego rynku gazu w Polsce.

Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą niezależni eksperci rynku, nagradza ludzi i firmy zasłużone dla rynku energetyczno-paliwowego w Polsce. Konkurs ma na celu popularyzację osobowości, przedsięwzięć i przedsiębiorstw, wywierających pozytywny wpływ na rozwój branży, promowanie ochrony środowiska, pokazanie i docenienie najlepszych praktyk biznesowych oraz efektywności i wydajności firm, przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności polskiego biznesu i gospodarki.

"Uruchomienie parkietu gazu pod koniec grudnia 2012 r. było historycznym momentem. Dzięki dużej determinacji i wytrwałości nacisnęliśmy przycisk z napisem "liberalizacja". To był pierwszy krok, ale to dopiero początek drogi. Po 5 miesiącach mamy ponad 200 transakcji i ponad 300 tys. MWh wolumenu obrotu. Pracujemy nad tym, żeby nastąpiły kolejne istotne dla rynku działania. Naszym priorytetem jest ciągła edukacja uczestników rynku oraz zbudowanie takiego zaufania do giełdowego obrotu gazem, jak to ma miejsce na parkiecie energii elektrycznej". - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA.

TGE pod koniec grudnia 2012 r. uruchomiła rynek błękitnego paliwa. Jego powstanie jest wynikiem  intensywnych prac wielu partnerów zaangażowanych w liberalizację polskiego rynku gazu, zarówno po stronie ustawodawcy, regulatorów jak i biznesu. Za stronę organizacyjną w całości były odpowiedzialne Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Laureaci tegorocznego konkursu:


•    Nagroda Specjalna Przewodniczącego Kapituły Konkursu - Towarowa Giełda Energii
•    Człowiek Roku - Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
•    Gospodarz Roku - Jacek Krawiec, Prezes Zarządu, PKN Orlen
•    Operator Roku - Energa Operator
•    Producent Roku - Grupa Kapitałowa ENEA
•    Handlowiec Roku - Grupa Duon
•    Lider Inteligentnej Energii - Prof. Tadeusz Skoczkowski
•    Lider Efektywności Energetycznej - Krajowa Agencja Poszanowania Energii
•    Lider Generacji Rozproszonej - Instytut OZE
•    Dostawca Rozwiązań dla sektora - Kromiss-Bis

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies