Wykluczenie z obrotu na RTT instrumentów terminowych BASE5 na energię elektryczną Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 6 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego instrumenty terminowe BASE5 na energię elektryczną.

Ostatnim dniem obrotu instrumentów terminowych BASE5 będzie dzień 2 sierpnia 2013 roku.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies