Zawieszony obrót instrumentami terminowymi BASE5 na energię elektryczną Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zawiesza od dnia 23 lipca 2013 r. do dnia 2 sierpnia 2013 r. obrót na instrumentach BASE5 na Rynku Terminowym Towarowym.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies