Rekordowe obroty na rynku energii elektrycznej na TGE w lipcu 2013 r. Drukuj +

Informacja prasowa

  • Łączny obrót energią elektryczną w lipcu br. wyniósł 18,046 TWh - wzrost o 89,94 proc. r/r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) - 16,289 TWh - wzrost o 101,04 proc. r/r. Obroty w lipcu na RTT należą do pięciu najwyższych w historii TGE, stanowiąc jednocześnie najwyższe obroty lipcowe na TGE.
  • Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót osiągnął wartość 1,752 TWh i był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 25,43 proc. i wyższy od poprzedniego miesiąca o 15,71 proc.
  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji w lipcu br. na rynku gazu wyniósł 67 464 MWh, z czego na rynku spot (RDNg) - 29 520 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 37 944 MWh.


Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł w lipcu br. 18,046 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 121,75 proc. (8,138 TWh w czerwcu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 89,94 proc.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w lipcu 2013 r. wyniósł 1,840 TWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 45,89 proc. (1,261 TWh w czerwcu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 47,32 proc. (3,493 TWh w lipcu 2012).

W lipcu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 412 039 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w lipcu 2013 wyniósł 271 683  MWh przy minimum 203 972 MWh i maksimum 302 182 MWh
 

Energia elektryczna

Rynek Dnia Następnego (RDN) - większy obrót i wyższe ceny

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w lipcu 2013 r. 1,752TWh, co oznacza wzrost o 25,43 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 15,71 proc. (1,514 TWh w czerwcu 2013).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 56 526 MWh, przy minimum 35 444 MWh i maximum 71 536 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 158,53 PLN/MWh (wzrost m/m o 7,77 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 167,20 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,50 PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej - rekordowe lipcowe obroty i dalszy spadek cen

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2013 roku wyniósł 16,289 TWh, co oznacza wzrost o 101,04 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w lipcu 2013 był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 146,06 proc. (6,620 TWh w czerwcu 2013).

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość – ok. 85 proc. obrotów w lipcu 2013 r. - było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w lipcu 2013 r. wyniósł 12 518 616 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 146,89 PLN/MWh - spadek o 1,61 PLN m/m.

Obroty w lipcu na RTT należą do 5 najwyższych obrotów w historii TGE stanowiąc jednocześnie najwyższe obroty lipcowe na TGE.

Ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE są najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 15 lipca 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 525 600 MWh, wyniósł 145,35 zł/MWh
 
W lipcu odnotowano również najniższy kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2015 o profilu BASE - BASE_Y-15. W dniu 10 lipca 2013 roku kurs rozliczeniowy dla kontraktu
BASE_Y-15  wyniósł 150,24 zł/MWh. W analogicznym okresie notowań roczny BASE_Y-14 (w lipcu 2012) wynióśł ok. 204 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji w lipcu br. na rynku gazu wyniósł 67 464 MWh, z czego na rynku spot (RDNg) - 29 520 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 37 944 MWh.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w lipcu 2013 r. 29 520 MWh (według daty dostawy).

W lipcu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 29 520 MWh wzrost o 5,94 proc. m/m(w czerwcu br. 27 864 MWh). Na RDNg zawarto 143 transakcje (według daty dostawy). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w lipcu wyniósł 116,53 PLN/MWh (bez zmian m/m).

Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2013 roku wyniósł 37 944 MWh. W lipcu br. wolumen obrotów na RTTg wyniósł 37 944 MWh spadek o 31,08 proc. m/m (w czerwcu br. 55 056 MWh). Wszystkie obroty w lipcu 2013 r. - były zawarte na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M.

Średnioważona wolumenen cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE_M za lipiec  wyniosła 116,56 PLN/MWh (wzrost m/m 0,04PLN)


Komunikat prasowy (pdf) 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies