Nowe Warunki obrotu dla kontraktów terminowych dla energii elektrycznej i gazu Drukuj +

Informujemy, że na stronie TGE  S.A. zostały opublikowane nowe Warunki obrotu dla kontraktów terminowych dla energii elektrycznej - tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych (BASE, PEAK5, PEAK7, OFFPEAK), oraz Warunki obrotu dla kontraktów terminowych dla gazu - miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Zmiany w dotychczasowych dokumentach podyktowane są aktualizacją  „Szczegółowych zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, które stanowią załącznik do ww. Warunków obrotu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 27 sierpnia 2013 roku i dostępne są na stronie internetowej w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies