Rekordowy obrót dzienny na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) w roku 2013 Drukuj +


Dziś został pobity kolejny rekord na RTT Towarowej Giełdy Energii. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym  wyniósł 2,851 TWh i jest najwyższy w tym roku.

Obrót na kontrakcie rocznym w dostawie pasmowej w 2014 roku BASE_Y-14 osiągnął dziś rekordowy wynik 1,857 TWh.

Członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok 2015 i 2016. Dzisiaj wolumen obrotu na kontrakcie z dostawą na 2015 BASE_Y-15 wyniósł 245 280 MWh a na kontrakcie z dostawą na rok 2016 BASE_Y-16 - 79 056 MWh.

Od początku roku 2013 utrzymuje się silna tendencja wzrostowa na rynkach energii elektrycznej TGE.  Łączny obrót energią elektryczną w okresie od stycznia do końca sierpnia 2013 r. wyniósł 104,433 TWh - wzrost o 89 proc. r/r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies