Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w sierpniu 2013 r. Drukuj +

 

Informacja prasowa

  • Łączny obrót energią elektryczną w sierpniu br. wyniósł 14,082 TWh - wzrost o 29,94 proc. r/r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) - 12,213 TWh - wzrost o 30,09 proc. r/r, natomiast na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót osiągnął wartość 1,865 TWh i był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 28,86 proc. i wyższy od poprzedniego miesiąca o 6,40 proc.
  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji w sierpniu br. na rynku gazu wyniósł 48 384 MWh, z czego na rynku spot (RDNg) - 17 424 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 30 960 MWh.


Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł w sierpniu br. 14,082 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 21,96 proc. (18,046 TWh w lipcu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 29,94 proc.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w sierpniu 2013 r. wyniósł 1,645 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 10,61 proc. (1,840 TWh w lipcu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 52,09 proc. (3,433 TWh w sierpniu 2012).

W sierpniu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 404 139 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w sierpniu 2013 wyniósł 279 283  MWh.  

Energia elektryczna


Rynek Dnia Następnego (RDN) - dalszy wzrost obrotu i cen

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w sierpniu 2013 r. 1,865 TWh, co oznacza wzrost o 28,86 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 6,40 proc. (1,752 TWh w lipcu 2013).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 60 146 MWh, przy minimum 35 786 MWh i maximum 79 658 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 164,76 PLN/MWh (wzrost m/m o 6,23 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 174,45 PLN/MWh (wzrost m/m o 7,25 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej - rekordowe sierpniowe obroty i wzrost cen

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2013 roku wyniósł 12,213 TWh, co oznacza wzrost o 30,09 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w sierpniu 2013 był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 25,02 proc. (16,289 TWh w lipcu 2013).

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość – ok. 60 proc. obrotów w sierpniu 2013 r. - było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na tym kontrakcie w sierpniu 2013 r. wyniósł 7 209 480 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 148,71 PLN/MWh - wzrost o 1,82 PLN m/m.

W sierpniu 2013 minęły trzy lata od momentu wprowadzenia tzw. obliga giełdowego. Obroty w sierpniu na RTT należą do najwyższych wolumenów sierpniowych od początku RTT. Porównując wolumen z miesiąca sierpnia 2010 roku i miesiąca sierpnia 2013 roku obrót wzrósł o 333%.

Kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego typu BASE osiagnął wartość maksymalną w dniu 5 marca 2012 r. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-14 wyniósł wtedy 220,90 zł/MWh dla wolumenu 8 760 MWh. 15 lipca 2013 kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-14 osiągnął wartość 145,35 zł/MWh dla wolumneu 525 600 MWh stanowiąc najniższy kurs od początku wprowadzenia tego kontraktu do obrotu na RTT. W sierpniu br. odnotowano wzrost kursu rozliczeniowego średnio o 1,69 PLN/MWh.

Gaz ziemny

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji w sierpniu br. na rynku gazu wyniósł 48 384 MWh, z czego na rynku spot (RDNg) - 17 424 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 30 960 MWh.Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w sierpniu 2013 r. 17 424 MWh (po dacie dostawy).
W sierpniu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 17 424 MWh spadek o 41 proc. m/m(w lipcu br. 29 520 MWh). Na RDNg zawarto 132 transakcji (według daty dostawy). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w sierpniu wyniósł 116,30 PLN/MWh (spadek m/m o 0,23PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2013 roku wyniósł 30 960 MWh.
W sierpniu br. wolumen obrotów na RTTg wyniósł 30 960 MWh spadek o 18,40 proc. m/m (w lipcu br. 37 944 MWh). Transkacje zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE_M w sierpniu wyniosła 116,56 PLN/MWh (bez zmian m/m)

 

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies