Nowe Warunki obrotu dla kontraktów terminowych dla gazu Drukuj +

Informujemy, że na stronie TGE S.A. zostały opublikowane nowe Warunki obrotu dla kontraktów terminowych dla gazu - miesięcznych, kwartalnych i rocznych typu BASE. Zmiany w dotychczasowych dokumentach podyktowane są wprowadzeniem nowych instrumentów aukcyjnych oraz dodaniem czwartej serii kontraktów dla instrumentów kwartalnych.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 24 października 2013 roku i dostępne są na stronie internetowej w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies