Rynek gazu - podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

 

  • W trzecim kwartale 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 222 285 MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 69 336 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg - Rynek Terminowy Towarowy gazu) - 152 949 MWh.
  • Całkowity wolumen obrotu paliwem po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot - 248407 MWh, na rynku terminowym - 438526 MWh.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w trzecim kwartale 2013 r. 69 336 MWh (po dacie dostawy). W tym czasie na RDNg zawarto 389 transakcji. Kwartalny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 116,50 PLN/MWh.

We wrześniu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 22 392 MWh wzrost o 28,5 proc. m/m (w sierpniu br. 17 424 MWh). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu we wrześniu wyniósł 116,62 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,32PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w trzecim kwartale 2013 roku wyniósł 152 949 MWh.
Wszystkie obroty w III kwartale 2013 r. - były zawarte w 24 transkacjach na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Kwartalna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla wszystkich transakcji wyniosła 116,56 PLN/MWh.

We wrześniu br. wolumen obrotów na RTTg wyniósł 84 045 MWh wzrost o 171,5 proc. m/m (w sierpniu br. 30 960 MWh). Transkacje zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE_M we wrześniu wyniosła 116,56 PLN/MWh (bez zmian m/m)


Komunikat prasowy (pdf)


 


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies