Zmiany do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Drukuj +

Działając na podstawie Uchwały Nr 299/57/13 Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia, prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A., Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził nową wersję Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia (dalej „Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie obejmują m.in.:

  • Wprowadzenie zapisów dotyczących świadectw efektywności energetycznej (PMEF).
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu – wprowadzenie opłat dotyczących świadectw efektywności energetycznej, a także opłat za przeniesienie (przeksięgowanie) praw majątkowych.
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu – dopuszczenie podmiotów do działania w RŚP w zakresie wszystkich instrumentów notowanych na Rynku Praw Majątkowych, a także zredukowano tabelę dot. Danych Wnioskodawcy.
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – zmiana treści pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do działań w RŚP.
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu – zmiana treści pełnomocnictwa dla domu maklerskiego/ towarowego domu maklerskiego.

Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem 25 października br. Nowa wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Towarowej Giełdy Energii S.A. w zakładce RŚP/ Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies