Wprowadzenie do obrotu Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw efektywności energetycznej Drukuj +

Wprowadzenie do obrotu Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw efektywności energetycznej

W dniu 17 października Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A., postanowił wprowadzić  do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej. Nowe Prawa Majątkowe będą przedmiotem obrotu na Rynku Praw Majątkowych. Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej wchodzą do obrotu z dniem 4 listopada 2013 r.

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej oraz nowy Kalendarz składania zleceń i notowań na rok 2013 jest dostępny w Regulacjach na stronie http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies