Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w październiku 2013 r. Drukuj +


Informacja prasowa

  • Łączny obrót energią elektryczną w październiku br. wyniósł 17,836 TWh, co oznacza wzrost o 16,48 proc. r/r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) - 15,888 TWh, wzrost o 16,59 proc. r/r, natomiast na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót osiągnął wartość 1,944 TWh i był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 15,65 proc. i wyższy od poprzedniego miesiąca o 7,60 proc.
  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji w październiku br. na rynku gazu wyniósł 146 605 MWh, wzrost o 37,73 proc. m/m, z czego na rynku spot (RDNg) - 43 357 MWh, co oznacza, że obroty zwiększyły się o 93,60 proc. m/m, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 103 248 MWh, obrót wyższy w porównaniu do września br. o 22,80 proc.


Energia elektryczna

Rynek Dnia Następnego (RDN) - wzrost obrotów, spadek cen

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w październiku 2013 r. 1,944 TWh, co oznacza wzrost o 15,65 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 7,60 proc. (1,807 TWh we wrześniu 2013 r.).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 62 712 MWh, przy minimum 47 340 MWh i maximum 77 447 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 156,53 PLN/MWh (spadek m/m o 11,05 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 169,86 PLN/MWh (spadek m/m o 11,61 PLN).Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej - rekordowe październikowe obroty i spadek cen


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej - rekordowe październikowe obroty i spadek cen
Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w październiku 2013 roku wyniósł 15,888 TWh, co oznacza wzrost o 16,59 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w październiku 2013 był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 26,80 proc. (21,705 TWh we wrześniu 2013).

Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r. o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na tym kontrakcie w październiku 2013 r. wyniósł 7 270 800 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 153,78 PLN/MWh - spadek o 3,40 PLN m/m.

Kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego typu BASE osiagnął wartość maksymalną w dniu 5 marca 2012 r. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-14 wyniósł wtedy 220,90 zł/MWh dla wolumenu 8 760 MWh. 15 lipca 2013 kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-14 osiągnął wartość 145,35 zł/MWh dla wolumneu 525 600 MWh stanowiąc najniższy kurs od początku wprowadzenia tego kontraktu do obrotu na RTT. W październiku średni kurs rozliczeniowy wyniósł 154,16 zł/MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w październiku 2013 r. wyniósł 1,505 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 35,49 proc. (2,332 TWh we wrześniu 2013 r.). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 69,94 proc. (5,006 TWh w październiku 2012).

Gaz ziemny

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji w październiku br. na rynku gazu wyniósł 146 605 MWh, wzrost o 37,73 proc. m/m, z czego na rynku spot (RDNg) - 43 357 MWh, co oznacza, że obroty zwiększyły się o 93,60 proc. m/m, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 103 248 MWh, obrót wyższy w porównaniu do września br. o 22,80 proc.
  • Całkowity wolumen obrotu od początku roku do końca października br. wyniósł 833 538 MWh, na rynku spot 291 746 MWh, na rynku terminowym 541 774 MWh.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w październiku 2013 r. 43 357 MWh (po dacie dostawy).
W październiku handel gazem w ramach RDNg wyniósł 43 357 MWh, co oznacza wzrost o 93,60 proc. m/m (we wrześniu br. 22 392 MWh). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w październiku wyniósł 113,51 PLN/MWh (spadek m/m o 3,11PLN/MWh).


Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w październiku 2013 roku wyniósł 103 248 MWh.
W październiku br. wolumen obrotów na RTTg wyniósł 103 248 MWh wzrost o 22,80 proc. m/m (we wrześniu br. 84 045 MWh). Transkacje zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE_M w październiku wyniosła 114,39 PLN/MWh (spadek m/m o 2,17 PLN/MWh)Komunikat prasowy (pdf)


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies