Prezes Towarowej Giełdy Energii w zarządzie EUROPEX Drukuj +

 

Informacja prasowa

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. został wybrany na stanowisko członka zarządu EUROPEX. To organizacja zrzeszająca europejskie towarowe i finansowe giełdy energii, która reprezentuje giełdowe rynki energii elektrycznej, gazu oraz instrumentów pochodnych. TGE jest członkiem EUROPEX od 2005 roku.

W składzie nowego zarządu EUROPEX, poza przedstawicielem polskiej giełdy Ireneuszem Łazorem znajdują się: prezes zarządu Massimo Ricci - GME (Włochy) oraz członkowie zarządu: James Matthys-Donnadieu - APX Group (Holandia), José Javier Gonzalez - OMEL Group (Hiszpania), Peter Reitz - EEX (Niemcy), Pieter Schuurs - ICE Endex (Holandia).

"Polski rynek energii elektrycznej i gazu stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi z nadchodzącymi zmianami - powstaniem wspólnego europejskiego rynku energii i wykorzystaniem szansy jaką da nam rozwój infrastruktury gazowej. Widzę ogromną rolę Towarowej Giełdy Energii w tych procesach. Na naszych oczach powstają rozwiązania i strategie, które będą mieć wpływ na kształt rynku w Europie.
Udało nam się stworzyć bardzo płynny krajowy rynek energii, czynimy starania, by podobny efekt osiągnąć na rynku gazu. TGE wspólnie z URE i PSE uczestniczy w budowie rynku europejskiego. Cieszę się, że polskie doświadczenia oraz wizja wspólnego rozwoju zyskały uznanie przedstawicieli innych giełd energii. Zaufanie jakim zostałem obdarzony zobowiązuje mnie podwójnie - do reprezentowania nie tylko rynku polskiego, ale także naszej części Europy" - powiedział Ireneusz Łazor.

Głównym zadaniem EUROPEX są działania na rzecz zwiększenia konkurencji na rynku europejskim poprzez zapewnienie przejrzystości procedur ustalania cen i wdrożenie jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu, co zapewni wyrównanie cen i przyniesie wymierne korzyści odbiorcom. Stowarzyszenie uczestniczy w procesie tworzenia rozwiązań prorynkowych i prowadzi dialog z władzami Unii Europejskiej oraz innymi europejskimi podmiotami mającymi wpływ na kształt i przyszłość tych rynków.

"Na początku 2014 r. chcemy uruchomić Giełdową Platformę Informacyjną zapewniającą dostęp do istotnych informacji transakcyjnych. Przewidujemy nasz udział w realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia REMIT. Przygotowujemy się również do pełnienia funkcji Operatora Rynku w funkcjonalnościach NEMO (Nominowany Operator Rynku Energii) oraz MCO (Operator Połączonych Rynków) zgodnie z zapisami unijnych Kodeksów Sieciowych." - dodał Prezes Łazor.

Nowe regulacje unijne: Kodeksy Sieci i regulacje nadzoru rynku (np. rozporządzenie REMIT, dyrektywa MiFID, rozporządzenie EMIR), przewidują wzmocnienie roli giełd energii oraz nałożenie na nie obowiązku w zakresie nadzorowania rynku i raportowania naruszeń standardów etycznych zawierania transakcji. Jest to obszar, za który będzie odpowiadać zarząd EUROPEX-u.

Ireneusz Łazor obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju Towarowej Giełdy Energii w ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A. Od 1991 roku związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Giełdy - członkowie EUROPEX: APX - Holandia, Borzen - Słowenia, CEGH - Austria, EEX - Niemcy, EXAA - Austria, GME  - Włochy , HROTE - Chorwacja, HUPX - Węgry, ICE ENDEX - Holandia, LAGIE Grecja, Nasdaq OMX / Commodities - Norwegia, Nord Pool Spot - Norwegia, OKTE - Słowacja, OMEL - Hiszpania, OMIP - Portugalia, OPCOM - Rumunia, OTE - Czechy, Powernext - Francja, SEMO - Irlandia, TGE - Polska


Komunikat prasowy (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies