Wykluczenie z obrotu na RTT instrumentów terminowych PEAK7 na energię elektryczną Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 6 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., mając na względzie uzasadniony interes Członków Giełdy, postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego instrumenty terminowe PEAK7 na energię elektryczną. Ostatnim dniem notowania instrumentów terminowych PEAK7 będzie dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies