Zawieszony obrót instrumentami terminowymi PEAK7na energię elektryczną Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zawiesza od dnia 10 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obrót na instrumentach PEAK7 na Rynku Terminowym Towarowym.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies