Rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w listopadzie 2013 r. Drukuj +

 

Informacja prasowa

  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w listopadzie br. na rynku gazu wraz z aukcjami, wyniósł 624 528 MWh. Oznacza to wzrost o 326 proc. m/m, z czego na rynku spot z dostawą w listopadzie (RDNg) - 70 344 MWh, obroty zwiększyły się o 62,24 proc. m/m, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 554 184 MWh, wolumen wyższy w porównaniu do października br. o 436,75 proc.
  • Całkowity wolumen obrotu gazem od początku roku do końca listopada br. wyniósł 1 458 066 MWh, na rynku spot 362 108 MWh, na rynku terminowym 1 095 958 MWh.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg) - wzrost obrotów

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w listopadzie 2013 r. 70 344 MWh (po dacie dostawy).
W listopadzie handel gazem w ramach RDNg wyniósł 70 344 MWh, co oznacza wzrost o 62,24 proc. m/m (w październiku br. 43 357 MWh). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w listopadzie zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w listopadzie wyniósł 115,18 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,67 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego - wzrost obrotów, pierwsze aukcje sprzedaży, pierwsza transakcja na kontrakcie rocznym

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w listopadzie 2013 roku wyniósł 544 184 MWh (łącznie z aukcjami) W listopadzie odbyły się dwie pierwsze aukcje sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym, której przedmiotem był gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_Y-14). Łącznie zawarto na tym kontrakcie 5 transakcji o wolumenie obrotu 350 400 MWh. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna z dwóch aukcji dla kontraktu GAS_BASE-A_Y-14 wyniosła 115,26 PLN/MWh.

W dniu 22 listopada zawarto pierwszą transakcję na kontrakcie rocznym na RTTg w systemie notowań ciągłych z dostawą w roku 2014 o profilu GAS_BASE_Y-14. Łączny obrót wyniósł 43 800 MWh, a średnia ważona wolumenem cena transakcyjna 114 PLN/MWh.

W listopadzie br. wolumen obrotów na RTTg łącznie z aukcjami wyniósł 544 184 MWh wzrost o 436,75 proc. m/m (w październiku br. 103 248 MWh). Transkacje zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE_M w listopadzie wyniosła 118,66 PLN/MWh (wzrost m/m o 4,27PLN/MWh).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies