Rynek energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w listopadzie 2013 r. Drukuj +

 

Informacja prasowa

  • Łączny obrót energią elektryczną w listopadzie br. wyniósł 17,844 TWh, co oznacza spadek o 19,90 proc. r/r.
  • Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót osiągnął wartość 2,142 TWh i był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 27,06 proc. i wyższy od poprzedniego miesiąca o 10,18 proc.
  • Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) - łączny wolumen obrotów w listopadzie br. wyniósł 15,694TWh, spadek o 23,77 proc. r/r. Od stycznia do końca listopada br. osiągnął wartość 143,54 TWh, dla porównania w całym roku 2012 ukształtował się na poziomie 112,87 TWh.


W listopadzie 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 455 942 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w listopadzie 2013 r. wyniósł 315 510  MWh przy minimum 249 593 MWh i maksimum 354 130 MWh.

 
Rynek Dnia Następnego (RDN) - rekordowe wysokie obroty, spadek cen

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w listopadzie 2013 r. 2,142 TWh, co oznacza wzrost o 27,06 proc. licząc rok do roku i tym samym stanowi rekordowy obrót w historii TGE. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 10,18 proc. (1,944 TWh w październiku 2013 r.).
Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 71 401 MWh, przy minimum 53 177 MWh i maximum 99 552 MWh.
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 150,32 PLN/MWh (spadek m/m o 6,21 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 164,31 PLN/MWh (spadek m/m o 5,55 PLN).

Obroty miesięczne i ceny średnioważone / Monthly Volumes (MWh) and average weighted price (PLN/MWh)
 
Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w listopadzie 2013 roku wyniósł 15,694 TWh, co oznacza spadek o 23,77proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w listopadzie br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 1,22 proc. (15,889 TWh w październiku 2013). Od stycznia do końca listopada br. osiągnął wartość 143,54 TWh, dla porównania w całym roku 2012 ukształtował się na poziomie 112,87 TWh.

W latach 2010 - 2012 odnotowano największą aktywność w skali obrotów na RTT wraz z końcem roku. Członkowie TGE w ostatnich miesiącach roku zawierali kontrakty na rok następny. Większość było dokonywanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Natomiast w roku 2013 najwyższe obroty odnotowano we wrześniu i w kolejnych miesiącach zauważono tendencję spadkową. Mimo innego rozkładu obrotów najbardziej płynnym kontraktem od początku roku jest kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na tym kontrakcie w listopadzie 2013 r. wyniósł 8 768 760 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 151,31 PLN/MWh - spadek o 2,47 PLN m/m.

Łączny obrót na tym kontrakcie od stycznia do listopada 2013 wyniósł już 88,967 TWh. W roku poprzednim wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-13 osiągnął wartość 65,910 TWh.

Kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego typu BASE osiagnął wartość maksymalną w dniu 5 marca 2012 r. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-14 wyniósł wtedy 220,90 zł/MWh dla wolumenu 8 760 MWh. 15 lipca 2013 kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-14 osiągnął wartość 145,35 zł/MWh dla wolumneu 525 600 MWh stanowiąc najniższy kurs od początku wprowadzenia tego kontraktu do obrotu na RTT. W listopadzie średni kurs rozliczeniowy wyniósł 155,48 zł/MWh.


Rynek Praw Majątkowych

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w listopadzie 2013 r. wyniósł 1,288 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 14,45 proc. (1,505 TWh w październiku br.). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 66,82 proc. (3,880 TWh  w listopadzie 2012).

Komunikat prasowy (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies