Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Drukuj +


W dniu 19 grudnia 2013 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady powołano Aleksandra Grada oraz Rafała Ziębę. Pan Rafał Zięba pełni funkcję Członka Rady od 19 grudnia br. Natomiast Pan Aleksander Grad będzie ją pełnić od 1 lutego 2014 r. W dniu 20 listopada br. rezygnację z członkostwa w RN złożyła Bogusława Matuszewska, a 19 grudnia br. rezygnację złożył Marek Wodnicki.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies