Pierwsze posiedzenie wybranego w grudniu 2013 r. Zarządu EUROPEX organizacji zrzeszającej europejskie towarowe i finansowe giełdy energii - odbędzie się 16 stycznia w Warszawie Drukuj +

Pierwsze posiedzenie wybranego w grudniu 2013 r. Zarządu EUROPEX - organizacji zrzeszającej europejskie towarowe i finansowe giełdy energii - odbędzie się 16 stycznia w Warszawie. EUROPEX reprezentuje giełdowe rynki energii elektrycznej, gazu oraz instrumentów pochodnych.

W składzie nowego Zarządu organizacji jest Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu  Towarowej Giełdy Energii, która jest członkiem EUROPEX od 2005 roku. Poza przedstawicielem polskiej giełdy we władzach EUROPEX znajdują się: prezes zarządu Massimo Ricci - GME (Włochy) oraz członkowie zarządu: James Matthys-Donnadieu - APX Group (Holandia), José Javier Gonzalez - OMEL Group (Hiszpania), Peter Reitz - EEX (Niemcy), Pieter Schuurs - ICE Endex (Holandia).
 
Głównym zadaniem EUROPEX są działania na rzecz zwiększenia konkurencji na rynku europejskim poprzez zapewnienie przejrzystości procedur ustalania cen i wdrożenie jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu, co zapewni wyrównanie cen i przyniesie wymierne korzyści odbiorcom. Stowarzyszenie uczestniczy w procesie tworzenia rozwiązań prorynkowych i prowadzi dialog z władzami Unii Europejskiej oraz innymi europejskimi podmiotami mającymi wpływ na kształt i przyszłość tych rynków.
 
Widzę ogromną rolę Towarowej Giełdy Energii w  procesie tworzenia wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Na naszych oczach powstają rozwiązania i strategie, które będą mieć wpływ na gospodarczy kształt rynku w Europie oraz budowanie europejskiej przewagi konkurencyjnej. Polska jest dużym rynkiem i powinna aktywnie uczestniczyć w takich działaniach. Pierwsze spotkanie zarządu EUROPEX będzie doskonałą okazją do wyznaczenia celów dla giełd i ich roli w integracji rynków energii i gazu - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Nowe regulacje unijne: Kodeksy Sieci i regulacje nadzoru rynku (np. rozporządzenie REMIT, dyrektywa MiFID, rozporządzenie EMIR), przewidują wzmocnienie roli giełd energii oraz nałożenie na nie obowiązku w zakresie nadzorowania rynku i raportowania naruszeń standardów etycznych zawierania transakcji. Jest to obszar, za który będzie odpowiadać zarząd EUROPEX-u.


Giełdy - członkowie EUROPEX: APX - Holandia, Borzen - Słowenia, CEGH - Austria, EEX - Niemcy, EXAA - Austria, GME  - Włochy , HROTE - Chorwacja, HUPX - Węgry, ICE ENDEX - Holandia, LAGIE Grecja, Nasdaq OMX / Commodities - Norwegia, Nord Pool Spot - Norwegia, OKTE - Słowacja, OMEL - Hiszpania, OMIP - Portugalia, OPCOM - Rumunia, OTE - Czechy, Powernext - Francja, SEMO - Irlandia, TGE - Polska

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies